Bankalıcık ve Finans Hukuku

Mecit Kahraman Hukuk Bürosu, bankalar, mali kuruluşlar,  kiralama şirketleri ve kredi alan şahıslar gibi geniş bir yelpazede yer alan müvekkillerine Bankacılık ve Finans Hukuku alanında hizmet vermektedir. Büromuz, ipotek ve teminatlı işlemlerden doğan davalarda, kredi sözleşmelerinde, Leasing ve Faktoring Sözleşmelerinde,  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurumu nezdinde her türlü izin, işlem ve bildirim konularında, bankacılık işlemleri, bankacılık uyuşmazlıkları, kıymetli evrak, menkul kıymetler ve seküritizasyon, türevler ve akreditifler gibi Bankacılık ve Finans Hukuku’na dair tüm dava, iş ve işlemlerde müvekkillerine hizmet vermektedir.

 

Bankalıcık ve Finans Hukuku

MECİT KAHRAMAN HUKUK BÜROSU