İdare Hukuku

Mecit Kahraman Hukuk Bürosu, hukuka aykırı şekilde tesis edilen idari işlemler veya idari eylemler nedeniyle müvekkillerimizin mağduriyet yaşamasını önlemek ve oluşan mağduriyetlerini gidermek amacıyla İdare hukuku alanında hizmet vermektedir.

Mecit Kahraman Hukuk Bürosu, İdare Hukuku alanında çalışan avukat kadrosu ile başlıca;

  • İdarece hukuka aykırı olarak tesis edilen idari işlemlerin iptaline dair iptal davaları,
  • İdarenin kusuru neticesinde ortaya çıkan zararların tazmini için açılacak olan tam yargı (tazminat) davaları,
  • İdari para cezalarına karşı itiraz süreçlerinin yönetilmesi ve iptal davaları,
  • Kamulaştırma davaları,
  • İmar Hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar, çözüm yolları, imar davaları
  • İhale Hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar ve ihale davaları,
  • Gümrük mevzuatından ve diğer idari cezalardan kaynaklanan problemlerin çözümünde müvekkillerini temsil etmektedir.

 

İdare Hukuku

MECİT KAHRAMAN HUKUK BÜROSU