Ticaret Hukuku

Ticari faaliyetlerde atılan her adım hukuken bir sonuç ifade etmekte olup özellikle ticaret hukuku alanında telafisi oldukça büyük maliyetlere ve zaman kaybına sebep olan hukuki sorunların, doğmadan önce en iyi hukuki danışmanlık hizmeti alarak önüne geçilmesi çok büyük bir önem taşımaktadır.   Bu kapsamda ekibimiz hem yerli, hem de yabancı müvekkillere hizmet vermekte olup Ticaret ve şirketler hukukunun gerek dava, tahkim ve uyuşmazlık çözümü, gerek danışmanlık, gerekse de şirket işlemleri konusunda uzun yıllara dayanan tecrübe sahibidir.

Büromuz şirketlerin kurulması, işletilmesi, feshedilmesi, şirket devir ve birleşmeleri, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarına vekaleten katılma, şirket ortaklığından ayrılma, kıymetli evraklara ilişkin uyuşmazlıklarda alacağın takibi ve davalarını yürütme, haksız rekabetin tespiti, önlenmesi ve buna ilişkin maddi ve manevi tazminat davalarının açılması gibi konulara ilişkin süreçlerin yürütülmesini sağlamakta ve ticari ilişkilerden doğan davaların takibini sağlamaktadır.

 

Ticaret Hukuku

MECİT KAHRAMAN HUKUK BÜROSU