Ceza Hukuku

Mecit Kahraman Hukuk Bürosu olarak “Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz” ilkesi gereğince müvekkillerimize cezai yaptırım doğurabilecek eylemler hakkında danışmanlık hizmeti ve ceza yargılaması sırasında avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Ekibimiz başlıca; Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar (kasten yaralama, taksirle yaralama vb.), Hürriyete Karşı Suçlar (tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığının ihlali vb.) , Şerefe Karşı Suçlar (hakaret vb.) , Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar (Haberleşmenin Gizliliğini İhlal, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ) , Malvarlığına Karşı Suçlar (hırsızlık, yağma, mala zarar verme, dolandırıcılık vb) , Çevreye Karşı Suçlar (İmar Kirliliğine Neden Olma vb.), Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar (İhaleye Fesat Karıştırma vb.) bakımından soruşturma aşaması ve tüm yargılama öncesi süreçlerden başlamak üzere, yürütülen yargılama faaliyeti esnasında ve infaz aşaması da dahil olmak üzere her türlü ceza soruşturması ve davasında; şüpheli, sanık veya mağdur konumunda olan gerçek veya tüzel kişileri temsil etmek suretiyle müdafilik ve vekillik hizmeti sunmaktadır.

 

Ceza Hukuku

MECİT KAHRAMAN HUKUK BÜROSU