Vergi Hukuku

Mecit Kahraman Hukuk Bürosu olarak, Devletin finansal kaynaklarından belki de en önemlisi olan vergi konusunda ortaya çıkan uyuşmazlıklarda vergi mükellefi müvekkillerimizi temsil etmekte ve Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel İşlem Vergisi ve benzer diğer vergiler çerçevesinde idarece yapılan tarh, tahakkuk, tahsil ve ceza uygulamalarından kaynaklanan hukuki ihtilafların doğması halinde uzlaşma veya dava yoluna başvurulması; çeşitli usul kuralları çerçevesinde müvekkillerimizin vergi sorumluluk kapsamının yeniden belirlenmesi  noktasında yol göstericilik görevini üstleniyoruz.

 

Vergi Hukuku

MECİT KAHRAMAN HUKUK BÜROSU