Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri mülkiyet hukuku, ekonomik değere sahip fikri emek ürünlerini koruyan hukuk dalı olup Fikri mülkiyet hakları hem 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yer alan eserden doğan hakları hem de 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’da düzenlenen sınai mülkiyet haklarını kapsamaktadır. Mecit Kahraman Hukuk Bürosu, marka, patent, telif hakları, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin ulusal ve uluslararası alanda tescili, korunması, devri ve bu eserlere ilişkin haklarla ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi ile bu hususta doğacak uyuşmazlıklarda davaların takibini yapmaktadır. Ayrıca lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans verme/alma görüşmelerinde müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Fikri Mülkiyet Hukuku

MECİT KAHRAMAN HUKUK BÜROSU